طراحی از گذشته تا به امروز

طراحی از گذشته تا به امروز | پلتفرم پالت
فهرست

نقش های کهن هنری

سابقه اولین طراحی ها بسیار کهن است.

شاید بتوان گفت قدیمی ترین طرح ها مربوط به دورانی است که بشر درون غارها زندگی می کرده است.

نقش های درون غار لاسکو و آلتامیرا در فرانسه نمونه هایی از این قبیل هستند.

طراحی مردمان غارنشین با آئین ویزه و به دست افراد معدودی انجام می گرفت.

اینطور حدس زده شده که هدف از این نقوش جنبه جادویی برای جلوگیری

از سوانح طبیعی ئ افزایش قدرت در طبیعت بکار میرفته است.

ابزار طراحی بشر اولیه بسیار ابتدایی بود و از سوخته چوب همراه با چربی و پیه حیوانات استفاده می کردند.

بین سده شانزدهم تا سده نوزدهم اهمیت طراحی در مقایسه

با اهمیت رنگ پردازی بحث اصلی هنرمندان غربی بود و بر این مبنا هنر فلورانسی

نیکولا پوسن و انگراز هنر ونیزی روبنس و دلاکروا متمایز شد.

در شرق دور از گذشته تا کنون مرزی میان نقاشی و طراحی وجود نداشت و قلمو وسیله اصلی هر دو شاخه بود.

در ایران پس از اسلام طراحی به عنوان نقشه ای برای نگارگری به حساب می آمد

و ابتدا طرح را با خطوط بیرنگ بروی کاغذ میکشیدند و سپس به رنگ پردازی می پرداختند.

در اواخر سده دهم هجری (شانزدهم میلادی) طراحی از نگارگری مستقل شد

و هنرمندانی مانند رضا عباسی، محمدی و شیخ محمد آن را به کمال رساندند.

تقسیم دوره های تاریخی

دوره هنر نمادین (Symbolism) :

انتقال معنی به کمک نشانه تصویری.

مانند شکل صلیب که نماد مسیحیت است.

این مفهوم مربوط به حوزه هنرهای تجسمی است و نماد به صورت عام، مفهوم بسیار گسترده ای دارد.

شامل هنر عصر سنگ (عصر دیرینه سنگی، عصر میانه سنگی، عصر نوسنگی)

هنر تمنن های باستانی

وهنر تمدن های دینی است (در این دوران ادیان الهی و نظام های مذهبی، هدف هنر را تعیین کرده اند).

در هنر عصر سنگ و هنر تمدن های باستانی،

نمادهای اساطیری به کار رفته ولی در هنر تمدن های دینی از نمادهای مذهبی استفاده شده است.

دوره هنر واقع نما  (Objectivism):

 عینیت گرایی، تقلید و نمایش طبیعت چنان که دیده می شود. (واقع گرایی به معنای واقع نمایی).

شامل هنر یونان و روم باستان،

هنر دوران رنسانس و هنر پس از آن تا دوران هنر نوین است.

دوره هنر ذهنی (Subjectivism) :

ذهنیت گرایی، گرایش به نمایش تصاویر ذهنی در مقابلل نمایش عینی طبیعت.

(انتخاب و دخل و تصرف در نمایش اجزا و روابط طبیعت برای ابداع زبان تصویری هنرمند).

با تحولات سریع اجنماعی، اقتصادی و سیاسی قرن بیستم،

سبک های هنری نیز پی در پی تغییر کرد و زمینه حرکت های هنری تازه ای را ایجاد نمود.

هنر مدرن و پست مدرن در این دوره مطرح شد.

دوره هنر نمادین

  • آثار عصر سنگ با ابزار ساده و محدود بر روی دیوار غارها،

بدنه ظروف سفالین، پوست حیوانات و چوب به وجود آمده اند.

این طرح ها که حالات و حرکات حیوانات را به صورت نزدیک به طبیعت نمایش می دهند،

نماد قدرت جادویی آنهاست.

از این رو، انسان درون غارها نه تنها خالق تصویر بلکه آفریننده نمادهاست.

تصاویر درون غارها پس از گذشت هزاران سال ساده تر و انتزاعی تر شد.

سپس اولین تصاویر انسانی بر روی دیوار غارها به وجود آمد.

بر روی دیوار غارهای استان لرستان (که از قدیمی ترین آثار کشف شده در ایران است)

نیز نمونه تصاویر انسانی وجود دارد.

مهمترین آثار اواخر عصر سنگ،

سفالینه هایی ست که گاه برای نمایش صحنه های زندگی و گاه برای بیان اعتقادات مذهبی

با اشکال هندسی و حیوانی نمادین منقوش شده اند.

  • قدیمی ترین آثار هنری تمدن های باستانی مربوط به بین النهرین است.

از مهمترین ویژگی های این هنر نمادین،

موجودات ترکیبی و نمایش انسان با الگوی تصویری مشخص است.

در هنر آشور،

بدن انسان از روبرو و سر و پاها از نیم رخ تصویر شده است.

اما در ایران، بدن هم از نیم رخ تصویر شده،

ارتباط نیم تنه با سر و پاها طبیعی تر است.

در مصر باستان، برای نمایش اشکال از خطوط مرزی استفاده شده است.

اشیا و موجودات اغلب از نیم رخ نمایش داده شده اند.

در هنر مصر هم بدن انسان با الگوی تصویری خاص نشان داده شده است.

سر اشخاص مهم با نمای نیم رخ، چشم از روبرو، شانه ها از روبرو و پاها از نیم رخ نمایش داده شده است.

هنرمند مصری با کوچک نمایی و بزرگ نمایی موجودات، اهمیت آنها را نشان می داده است.

  • پس از این دوران، هنرمندان برای بیان مفاهیم معنوی از نمادهای مذهبی استفاده کردند.

هنر دنیای مسیحیت از آغاز، متناسب با اعتقادات مذهبی، به نمایش صحنه های مختلف زندگی حضرت مسیح پرداخت.

 برای نمایش جهان جاودان از طراحی به کمک خطوط مرزی، رنگ طلایی و نقش های نمادین مسیحی استفاده شده است.

نقاشی با شیشه منقوش از روش هایی ست که هنرمندان مسیحی برای نمایش عالم روحانی به کار برده اند.

مهمترین آثار تصویری هند مربوط به تصاویر نمادین صحنه های زندگی بودا است.

در هنر هند پیکر بودا با قاعده خاص تصویری، در حالات مختلف به صورت نمادین نمایش داده شده است.

در چین کهن، روش خاصی برای طراحی وجود داشته است.

هنرمند پس از ساعت ها تفکر و تعمق در موضوع،

در لحظه ای خاص به سرعت طراحی می کرده و

پس از آن هیچ گونه تصحیح یا تغییری بر طراحی خود صورت نمی داده است.

در این روش طراح باید با تسلطی بی چون و چرا و بدون خطا، طرح را اجرا کند.

ویژگی مهم این طرح ها روانی خط و تجسم ساده اشکال (که جنبه نمادین آنها را نمایش می دهد).

بسیاری از ویژگی های هنر چین در آثار هنرمندان ژاپنی هم دیده می‌شود.

علاوه بر این، مهمترین ویژگی طرح های ژاپنی استفاده از ضربات قدرتمند قلم مو و فضای سفید زمینه در طراحی است.

هنر اسلامی هم با نمایش انسان و موجودات دیگر،

به کمک خطوط مرزی، همراه با به کارگیری رنگ طلایی و رنگ های ذهنی، ترکیب زوایای دید در فضا،

شیوه ای نمادین را ایجاد کرد.

دوره هنر واقع نما

  • هنرمندان یونانی برای اولین بار در تاریخ،

آثاری به تقلید از طبیعت به وجود آوردند.

آنها برای نمایش واقع نمایانه طبیعت، به کالبدشناسی،

برجسته نمایی و نمایش فضای سه بعدی توجه کردند.

نمایش بدن انسان و حالات و حرکات او از زوایای مختلف، مورد توجه خاص هنرمندان یونانی بود.

هنرمندان روم باستان، بر پایه هنر یونان، به نمایش واقع نمایانه طبیعت نزدیک شدند.

آنها اولین نمونه های شبیه‌سازی از چهره افراد را در تاریخ به وجود آوردند.

علاوه بر این منظره طبیعی، طبیعت بیجان و صحنه های عادی زندگی مردم را به صورت واقع نمایانه تصویر کردند.

رومیان بدون رعایت قوانین علمی حجم نمایی و عمق نمایی،

با کوچک نمایی اجزای تصویر در دور دست و جونمایی به نمایش فضای سه بعدی پرداختند.

  • از دوره رنسانس، هنرمندانی چون جوتو، مازاتچو، دناتللو،

لئوناردو داوینچی و میکل آنژ ، نمایش تصاویر سه بعدی را به صورت علمی پایه ریزی کردند.

این هنرمندان، برای شناخت کالبد شناسی انسان و حیوانات،

کشف و تکمیل قواعد عمق نمایی و حجم نمایی و… تلاش کردند.

در هنر این دوران نمایش چهره و اندام انسان متناسب با فضا اهمیت زیادی یافت.

  • پس از دوران رنسانس، نمایش واقع نمایانه طبیعت در آثار بروگل، رامبراند،

گویا ، کوربه ، مانه و بسیاری از هنرمندان دیگر ادامه یافت.

تا قبل از شروع حرکت های نوین هنری، این روش در آثار هنرمندان دیده می شد.

دوره هنر ذهنی

به در دوره هنر ذهنی، هنرمندان برای کشف راه های تازه در هنر،

امکانات تجسمی رنگ و خط را تحت تأثیر هنر شرق دوباره تجربه کردند و تصاویر جدیدی به وجود آوردند.

مهمترین ویژگی هنر این دوران،

کنار گذاشتن روش واقع نمایی و تقلید از طبیعت و گرایش به ذهنیت و بیان فردی هنرمند بود.

با پیدایی هنر مدرن و بر اساس نظریات جدید، رشته های هنری به هم نزدیک شدند.

شیوه به کارگیری عناصر و ابزار هم تغییر کرد و حتی برای طراحی از نور استفاده شد.

به این ترتیب، چهار چوب های معمول طراحی در هم شکست.

  • پست مدرنیسم هم در این دوران در پی نوآوری مداوم در هنر بر خلاف مدرنیسم،

بازگشت به عناصر و ویژگی‌های هنر گذشته را مجاز دانست.

هنرمند پست مدرنیست، به دلخواه از نمادها، اساطیر،

تصاویر تاریخی و علائم روزمره در آثار خود استفاده کرد.

ابزارهای گذشته

اولین ابزاری که به منظور نوشتن کشف شده به حدود 4000 سال پیش از  میلاد برمی گردد

 لوح ها یا کتیبه هایی هستند که از گل رس ساخته می شدند و یا با آتش پخته می شدند

 و با ابزاری از استخوان یا برنز بر روی آنها خراش داده می شد.

حدود 3000 سال پیش از میلاد مصریان باستان از نوعی نی شبیه بامبو به نام پاپیروس صفخاتی ساخته

و بر روی آن می نوشتند.

مردم مصر، نی پاپیروس را به صورت نوارهای نازک و بسیار ظریفی کنار یکدیگر قرار می دادند

و سپس به وسیله فشارها و صیقل دادن به آن به شکل ورق در می آوردند.

رومی ها 1300 سال پیش از میلاد شکلی از نوشتن را توسعه دادند

که در آن از لایه نازکی از موم که بر روی تخته ای چوبی کشیده شده بود، استفاده میشد.

رومی ها برای نوشتن بر روی موم،

از قلمی فلزی استفاده می کردند. در آسیا کاتبان از قلم برنزی استفاده می کردند.

عصر تاریک (قرون وسطی)

در کنار استفادهاز پوست برای نوشتن،

آنگلوساکسون ها لوح هایی را برای نوشتن مورد استفاده قرار دادند که از موم پر شده بود.

آنها بر روی این لوح ها با قلم های استخوانی یا فلزی می نوشتند.

طراحی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی،

خیالی یا واقع گرایانه گفته می شود.

طراحی در معنای تخصصی،

مفاهیم و کاربردهای متنوعی را در بر می گیرد،

از این رو مانند واژه هنر با یک تعریف مشخص نمی توان تمام جنبه های آن را بیان کرد.

در هنرهای تجسمی،

طراحی یا به صورت یک اثر مستقل؛

یا به عنوان پیش طرحی برای یک اثر هنری انجام می گیرد که در این صورت طرح مقدماتی نیز خوانده می شود.

یکی drawing است که شامل برداشت های شخصی،

احساسات فی البداهه و تجربه های آزاد طراح از موضوعات گوناگون

با بیان مستقل و به روش های متنوع می باشد؛

و دیگری  desing است که شامل مراحل ترکیب

عناصر بصری و فضا بر پایه اصول طرح،

برای مخاطبی معین است و جنبه کاربردی دارد،

مانند رشته های طراحی صنعتی، طراحی معماری، و طراحی لباس.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
8 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
الیا اصغری

سلام و ممنون از اینکه مطالب خوبی در زمینه طراحی ارائه میدید
یه سوال داشتم امکانش هست که منابعی که استفاده م یکنید هم در مقالات درج کنید چون برای کارهای تحقیقاتی معمولاً منابع درج میشه

ممنون از شما

پلتفرم پالت

سلام الیا عزیز
و ممنون از اینکه در قسمت نظرات ، نظر خودت رو ثبت کردی
به دنبال این موضوع هستیم و در طراحی جدید که در صفحات آموزش ها و مقالات پیاده سازی شده این موضوع هم درج شده که البته مقالات قدیمی تر هم بعد از بروزرسانی منابع شون در سایت درج میشه و از این به بعد شما می تونید به پلتفرم پالت به عنوان یک منبع آموزشی معتبر نگاه کنید

شهلا

سلام ، لطفاً مطالب جدید را بیشتر منتشر کنید چون منابع اینچنینی در اینترنت کم پیدا میشه

پلتفرم پالت

سلام و عرض ادب
ممنون از همراهی شما ، چشم در دستور کار داریم

پیمان امیرزاده

سلام ، من پیمان امیرزاده هستم و تازه با سایت شما آشنا شدم؛

می خواستم ببینم اگر بخوام در موضوع مقاله نویسی با شما همکاری کنم باید چطوری این همکاری رو شروع کنم ؟؟؟
ممنون میشم جواب سوال من رو به ایمیل من بفرستید

پلتفرم پالت

سلام پیمان عزیز ، ممنون از توجه ت نسبت به سایت پالت ، ما هم خوشحال هستیم که چنین دوستانی رو در کنار خودمون داشته باشیم.
لطفاً رزومه و فعالیت هایی که تا به حال داشتی رو برای ما به شماره واتس اپ یا تلگرام پشتیبان پلتفرم پالت ارسال کن تا با هم بیشتر آشنا بشیم و در آینده نه چندان دور با هم همکاری کنیم

اریکا

خیلی وب سایت خوبی دارید..

پلتفرم پالت

ممنون از توجه شما

8
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x